Materiály a technológie 3

Informácie o publikácii

Materiály a technológie 3

Autor/Kolektív:Petra Kvasnová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0620-7
Počet strán:122

Vysokoškolská učebnica opisuje základné strojárske technológie, ako sú obrábanie, tvárnenie, zlievanie a zváranie, ich význam a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Každá kapitola predloženej publikácie je doplnená kontrolnými otázkami a úlohami pre jednoduchšie pochopenie učiva.

Kúpiť teraz za 3,90 €