Fakulta Prírodných vied UMB


Pedológia (vo svetle novších poznatkov)

Informácie o publikácii

Pedológia (vo svetle novších poznatkov)

Autor/Kolektív:Jozef Kobza
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0622-1

Publikácia sa venuje najnovším poznatkom výskumu a hodnotenia pôd, ich konkrétnym ohrozeniam a možným degradačným procesom, ako aj spôsobom ochrany pôd.

Kúpiť teraz za 10,10 €

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela