Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov

Informácie o publikácii

Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov

Autor/Kolektív:Ivan Vološčuk
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0683-2
Počet strán:266

Monografia prináša syntetický prehľad o zásadách, teórii a manažmente ekosystémových služieb. Opiera sa o chápanie ekosystémových služieb v zmysle materiálu OSN - Miléniové hodnotenie ekosystémových služieb, analyzuje najnovšie domáce a zahraničné prístupy k teórii a hodnoteniu služieb ekosystémov, ich ohrozeniu a ochrane. U nás doteraz nebola vydaná podobná vedecká monografia so zameraním na služby ekosystémov.

Kúpiť teraz za 7,20 €