Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras

Informácie o publikácii

Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras

Autor/Kolektív:Judita Tomaškinová, Ján Tomaškin
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0589-7
Počet strán:148

Predkladaná monografia je venovaná integrovanému manažmentu chránených území. Na modelovom príklade NP Slovenský kras prináša parciálnu časť výsledkov z výskumu, ktorý bol zameraný na komplexné zhodnotenie efektívnosti jeho manažmentu. Zároveň prináša aj návrh konkrétnych opatrení a krokov na jeho zefektívnenie.

Kúpiť teraz za 8,60 €