Fakulta Prírodných vied UMB


Miestne komunity III. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku

Informácie o publikácii

Miestne komunity III. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku

Autor/Kolektív:Chorvát Tomáš, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0231-5
Počet strán:72

-


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela