Teória chemickej väzby

Informácie o publikácii

Teória chemickej väzby

Autor/Kolektív:Miroslav Medveď, Marek Skoršepa, Šimon Budzák
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0641-2

Teória chemickej väzby vychádzajúca z aplikácie princípov kvantovej mechaniky na molekulové systémy predstavuje dôležitú oblasť modernej chémie. V širšom zmysle nám táto disciplína umožňuje pochopiť a vysvetliť procesy na molekulovej a nadmolekulovej úrovni, existenciu stabilných molekulových štruktúr a vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok.