Fakulta Prírodných vied UMB


Chémia otravných látok

Informácie o publikácii

Chémia otravných látok

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0776-1
Počet strán:238

Vysokoškolská učebnica obsahuje základné poznatky z chémie otravných látok. Jednotlivé ukazovatele charakterizuje predovšetkým z hľadiska fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností súčasných otravných látok tak, ako sa historicky vyvinuli od roku 1914 až do dnešnej doby. Učebnica je určená študentom, odborníkom v oblasti chémie otravných látok, ale i ostatným záujemcom o túto problematiku.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela