Fakulta Prírodných vied UMB


Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole

Informácie o publikácii

Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole

Autor/Kolektív:Ľubomír Žáčok
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0775-4
Počet strán:150

Cieľom monografie je analyzovať a sumarizovať technické a odborné vzdelávanie v súčasnej škole. Približuje nové trendy a prístupy v technickom a odbornom vzdelávaní s využitím IKT a novších koncepcií vyučovania.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela