Modelovanie reťazcov

Informácie o publikácii

Modelovanie reťazcov

Autor/Kolektív:Ján Zelený, Iveta Marková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0640-5
Počet strán:168
Publikácia na stiahnutie: Modelovanie retazcov udalosti.pdf (2173 KB)

Monografia podáva systémový pohľad na problematiku identifikácie, analýzy, posudzovania a hodnotenia závažnosti rizík vychádzajúci z princípov modelovania. Monografia je koncipovaná tak, aby ju mohli využívať nielen poslucháči vysokoškolského štúdia v študijných programoch orientovaných na manažérstvo rizika, ale aby v nej mohli nájsť inšpirujúce podnety aj pracovníci odbornej praxe.