Fakulta Prírodných vied UMB


Jadrová chémia

Informácie o publikácii

Jadrová chémia

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0854-6
Počet strán:89

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike dejov fyzikálneho, fyzikálnochemického charakteru, ktoré sa odohrávajú v atómovom jadre. Podrobne sa venujú problematike rádioaktivity, charakterizujú a popisujú jadrové reakcie so zameraním najmä na štiepne a zlučovacie jadrové reakcie. Skriptá obsahujú i problematiku základov teórie interakcie rádioaktívneho žiarenia s prostredím.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela