Fakulta Prírodných vied UMB


Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami

Informácie o publikácii

Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0855-3
Počet strán:67

Vysokoškolské skriptá obsahujú základné údaje o problematike individuálnej ochrany pred účinkami rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie. Poskytuje údaje o prostriedkoch ochrany dýchacích ciest a povrchu tela pred rozličnými druhmi kontaminácie a poskytujú čitateľovi informácie ako tieto prostriedky používať. Ďalej skriptá obsahujú základné problémy týkajúce sa osobnej dozimetrie pred rádioaktívnym žiarením.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela