Fakulta Prírodných vied UMB


Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie

Informácie o publikácii

Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1128-7
Počet strán:114
Publikácia na stiahnutie: CD_Nebezpečné rádioaktívne materiály_GU.pdf (3298 KB)

Vysokoškolské skriptá sú venované problematike zhodnotenia fyzikálnych a chemických vlastností rádioaktívnych chemických prvkov a ich zlúčenín a to v širokej škále ich možného zneužitia proti civilnému obyvateľstvu. V skriptách sú objasnené základné súvislosti spojené s chápaním rizík rádioaktívnych látok pre zdravie človeka, ale aj spôsoby možnej detekcie týchto látok súčasnými prostriedkami.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela