Fakulta Prírodných vied UMB


Teoretické základy analýzy otravných a priemyselných škodlivých látok

Informácie o publikácii

Teoretické základy analýzy otravných a priemyselných škodlivých látok

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1114-0
Počet strán:143
Publikácia na stiahnutie: CD_Teoretické základy analýzy_prof.Kurucz_GU.pdf (6646 KB)

Vysokoškolské skriptá objasňujú teoretické možnosti a východiská určovania a identifikácie otravných a priemyselných škodlivých látok a prístupy k možnej analýze týchto látok súčasnými prostriedkami, ktoré sú prístupné v komerčnej praxi. Vysokoškolské skriptá sú určené študentom chemických študijných programov, ale i záujemcom o problematiku detekcie a analýzy chemických toxických látok.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela