Chémia sulfidického yperitu

Informácie o publikácii

Chémia sulfidického yperitu

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1121-8
Počet strán:81
Publikácia na stiahnutie: komplet.pdf (3870 KB)

Monografia obsahuje základné poznatky z chémie sulfidického yperitu. Jednotlivé parametre sulfidického yperitu charakterizuje predovšetkým z hľadiska fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností, ale i z hľadiska predpokladov k chemickým reakciám, ako základu pre úspešnú analýzu a dekontamináciu. Monografia naznačuje možnosti použitia sulfidického yperitu potenciálne nielen z hľadiska vojenských účelov, ale i na teroristické účely voči civilnému obyvateľstvu.