print

Elastický klaster

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Jarmila Škrinárová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-0642-9
Počet strán:108
=