Priemyselné toxické látky

Informácie o publikácii

Priemyselné toxické látky

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1263-5
Počet strán:95
Publikácia na stiahnutie: A4.pdf (7209 KB)

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike priemyselných toxických látok z hľadiska ich fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností. Podrobne sú rozpracované tie priemyselné toxických látok, ktoré sa najčastejšie nachádzajú na území SR. Skriptá obsahujú i základné informácie o závažných chemických priemyselných haváriách doma i vo svete a otázok s tým súvisiacich.