Návrh softvérovej vrstvy pre používateľské rozhranie podporujúce nevidiacich ľudí pri práci s ambientným systémom RUDO

Informácie o publikácii

Návrh softvérovej vrstvy pre používateľské rozhranie podporujúce nevidiacich ľudí pri práci s ambientným systémom RUDO

Autor/Kolektív:Milan Hudec a Ján Karabáš
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1392-2
Počet strán:123
Publikácia na stiahnutie: Návrh softvérovej vrstvy pre používateľské rozhranie podporujúce nevidiacich ľudí pri práci s ambientným systémom RUDO.pdf (1275 KB)

Cieľom publikácie je návrh, vytvorenie a otestovanie vrstvy asistenčného softvéru, ktorý bude využiteľný a plne postačujúci pri obsluhe počítača a obsluhe systému RUDO nevidiacimi používateľmi.