Fakulta Prírodných vied UMB


Chémia výbušnín

Informácie o publikácii

Chémia výbušnín

Autor/Kolektív:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1403-5
Počet strán:113

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike súčasných teoretických poznatkov chémie výbušnín z hľadiska ich fyzikálnych, chemických a výbušninárskych vlastností, tých výbušných látok, ktoré najčastejšie prichádzajú do úvahy na území SR. Skriptá obsahujú i základné informácie o vlastnostiach, príprave a použití najdôležitejších predstaviteľov jednotlivých druhov výbušnín.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela