Fakulta Prírodných vied UMB


Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN

Informácie o publikácii

Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN

Autor/Kolektív:Slavomíra Očenášová-Štrbová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1470-7
Počet strán:112

Vydaním výberu poézie Milana Rúfusa Múdrosť hlbín si chce Univerzita Mateja Bela uctiť pamiatku nedožitých 90. narodenín Majstra.

Kúpiť teraz za 10,00 €

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela