Zlyhávajúce štáty a islamský terorizmus

Informácie o publikácii

Zlyhávajúce štáty a islamský terorizmus

Autor/Kolektív:Dominika Kosárová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1456-1
Počet strán:198
Publikácia na stiahnutie: A5_Zlyhavajuce staty.pdf (2079 KB)

Monografia vznikla na pozadí dvoch paralelne sa vyvíjajúcich bezpečnostných fenoménov. Na jednej strane je v globálnom bezpečnostnom prostredí čoraz intenzívnejšie vnímaná hrozba terorizmu, pričom v európskych podmienkach sa do povedomia dostáva najmä v súvislosti s hnutiami al-Káida a Islamský štát, ktoré majú svoje zázemie v oslabených, tzv. zlyhávajúcich štátoch, zmietajúcich sa v konfliktoch a krízach. Tento fakt prispel k druhému fenoménu, a to k sekuritizácii zlyhávajúcich štátov, prostredníctvom ktorej sa štáty označené za zlyhávajúce dostali do bezpečnostného diskurzu politikov.