Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii

Informácie o publikácii

Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii

Autor/Kolektív:Fridrich Gregáň, Marek Skoršepa, Jela Nociarová, Šimon Budzák, Miroslav Melicherčík
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1691-6
Počet strán:119

Cieľom týchto učebných textov je naučiť študentov ovládať základnú laboratórnu techniku, zostavovanie a používanie aparatúr, zvládnuť základné metódy delenia a čistenia organických zlúčenín a ich zmesí. Zistiť, respektíve zmerať základné fyzikálne vlastnosti pripravených zlúčenín, ako teploty varu, teploty topenia, index lomu, zistiť niektoré fyzikálnochemické vlastnosti, ako napríklad rozpustnosť v rôznych rozpúšťadlách. Ďalším cieľom týchto učebných textov je priviesť študentov k sledovaniu a štúdiu vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami organických zlúčenín, oboznámiť ich so základnými metódami, ktoré vedú k identifikácii, potvrdeniu, či overeniu štruktúry organických zlúčenín.

Kúpiť teraz za 9,00 €