Fakulta Prírodných vied UMB


Naprogramuj si svoj rečový syntetizér s neurónovou sieťou

Informácie o publikácii

Naprogramuj si svoj rečový syntetizér s neurónovou sieťou

Autor/Kolektív:Milan Hudec
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0495-1

Publikácia by mala čitateľovi zhrnúť a vysvetliť jeden z teoretických postupov, na základe ktorého je možné naprogramovať hlasový syntatizér.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela