Počítačové siete I.

Informácie o publikácii

Počítačové siete I.

Autor/Kolektív:Ľudovít Trajteľ
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0459-3

Publikácia objasňuje históriu počítačových sietí a internetu, predstavuje sieťové architektúry a referenčné modely počítačových sietí.