Vyučovanie matematiky z pohľadu súčasnej školskej reformy

Informácie o publikácii

Vyučovanie matematiky z pohľadu súčasnej školskej reformy

Autor/Kolektív:Jaroslava Brincková
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0377-0

Prostredníctvom publikácie chceme prispieť k ľahšiemu pochopeniu princípov, ktorými sa riadi práca učiteľa matematiky v oblasti medzipredmetovej integrácie. Súčasne mapovať zmeny v ponuke učebných materiálov pre učiteľov v praxi, ktoré im ponúkajú novovzniknuté webové portály