Elektrotechnika I.

Informácie o publikácii

Elektrotechnika I.

Autor/Kolektív:Daniel Novák, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0355-8

): Publikácia obsahuje v nadväznosti na základné informácie o predmete poznatky z elektrostatického a magnetického poľa, o elektrickom prúde, riešení elektrických obvodov, výrobe a rozvode elektrickej energie, elektrických strojoch a ich aplikáciách v technickej praxi.