Fakulta Prírodných vied UMB


Chionomys Nivalis Mirhanreini

Informácie o publikácii

Chionomys Nivalis Mirhanreini

Autor/Kolektív:Marcela Adamcová a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0270-4

Autori v publikácií prinášajú základné poznatky o početnosti jedincov hraboša snežného tatranského v priebehu jednotlivých ročných období, analyzujú obdobie rozmnožovania, zastúpenie pohlavne aktívnych jedincov a ich vplyv na celkovú početnosť populácie.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela