Fakulta Prírodných vied UMB


Postupnosti a nekonečné rady pre učiteľov

Informácie o publikácii

Postupnosti a nekonečné rady pre učiteľov

Autor/Kolektív:Čunderlíková Katarína, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0273-5

Publikácia obsahuje poznatky o postupnosti, jej limite a o nekonečných radoch. Jej súčasťou sú cvičenia so vzorovo vyriešenými príkladmi a úlohy na samostatné riešenie.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela