Fakulta Prírodných vied UMB


Chránené územia Slovenska

Informácie o publikácii

Chránené územia Slovenska

Autor/Kolektív:Škodová Martina, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0138-7

Cieľom publikácie je podať základné informácie o vývoji a spôsobe realizácie územnej ochrany na Slovensku a v zahraničí a priblížiť prírodné zaujímavosti a hodnoty chránených území na Slovensku.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela