Fakulta Prírodných vied UMB


Materiály a technológie 1 : Drevárske technológie

Informácie o publikácii

Materiály a technológie 1 : Drevárske technológie

Autor/Kolektív:Kučerka Martin, Ing., PhD., Očkajová Alena, doc. Ing., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0262-9

Skriptá majú čitateľa oboznámiť najmä s vybratými technológiami prvostupňového spracovania dreva ako aj polotovarmi, ktoré pri týchto technológiách vznikajú.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela