Katedroví koordinátori ŠVK

Katedra biológie a ekológie

Ing. Juraj Švajda, PhD.

Ing. Juraj Švajda, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov

Telefón:
048 446 7106
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
106

Katedra techniky a technológií

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7214
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
214

Katedra geografie a geológie

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7308
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
308

Katedra informatiky

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
132

Katedra fyziky

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Vedúci katedry

Telefón:
7 200
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
200

Katedra matematiky

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7228
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
228

Katedra chémie

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7350
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
350

Katedra životného prostredia

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 5802
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
102

Referát vedy a výskumu:

Ing. Slavka Račáková, PhD.

Ing. Slavka Račáková, PhD.

Referentka

Telefón:
048 446 7431
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa