Garanti konferencie

1. Sekcia Biológia

prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc.
doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
Ing. Juraj Švajda, PhD.

2. Sekcia Ekológia a environmentalistika

doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.
Ing. Regina Mišovičová, PhD.

3. Sekcia Geografia a Geológia

doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD. 
Mgr. Viera Šimonová, PhD. 
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. 

4. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj

Mgr. Michaela Žoncová, PhD. 
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. 
RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD. 
RNDr. Jana Némethová, PhD. 

5. Sekcia Chémia a Fyzika

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD. 
RNDr. Tomáš Húlan, PhD. 

6. Sekcia Informatika

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. 
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. 
doc. Ing. Štefan Koprda, PhD. 
Mgr. Nikola Gálová – Muehlbauer Technologies s.r.o.

7. Sekcia Odborová didaktika I.

PaedDr. Ján Stebila, PhD. 
RNDr. Martina Škodová, PhD.
Ing. Michal Levický, PhD. 
PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. 

8. Sekcia Odborová didaktika II.

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. 
Mgr. Romana Schubertová, PhD.
PaedDr. Anna Sandanusová, PhD. 
Mgr. Jana Braniša, PhD.