Oznamy

Zborník príspevkov ŠVK 2019

Zborník recenzovaných príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie FPV UMB a FPV UKF 2019 si môžete stiahnuť kliknutím na ZBORNÍK ŠVK 2019


Ocenené práce

Zoznam prác ocenených v jednotlivých sekciách na treťom ročníku spoločnej Študentskej vedeckej konferencie FPV UKF a FPV UMB nájdete tu


 Program ŠVK 2019

Program a časový harmonogram Študentskej vedeckej konferencie 2019 nájdete tu


Odovzdanie opravenej práce na základe pripomienok hodnotiacej komisie

Opravenú prácu na základe pripomienok recenzenta môže autor vložiť do konferenčného systému do 8. apríla 2019


Pozvánka na Študentskú vedeckú konferenciu 2019

Srdečne Vás pozývame na tretí ročník spoločného vedeckého podujatia Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré je súťažnou prehliadkou prác študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia. Študentská vedecká konferencia 2019 sa uskutoční 9. apríla 2019 na pôde Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Termín pre odovzdanie súťažných prác je 19. marca 2019.  

Všetky dôležité informácie a termíny nájdete v konferenčnom systéme ŠVK 2019