Fakulta Prírodných vied UMB


Program konferencie

Program

8.00 – 8.50       Registrácia 

9.00 – 9.15       Otvorenie konferencie (sekcie)

9.15 – 10.30     Prezentácie príspevkov v sekciách (sekcie)

10.30 – 10.45    Prestávka 

11.00 – 12.45    Prezentácie príspevkov v sekciách (sekcie)

13.15 – 14.45    prestávka na obed

15.00                Vyhodnotenie konferencie, vyhlásenie najlepších prác  (Katedra matematiky, 2. poschodie, F234)

 

Prílohy ku stránke


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela