Študentská vedecká konferencia 2021

Dňa 14. apríla 2021 sa uskutočnil v poradí piaty ročník spoločnej Študentskej vedeckej konferencie FPV UKF v Nitre a FPV UMB v Banskej Bystici. V tomto roku sa konferencia konala online formou. Do 18. marca 2021 sa na konferenciu registrovalo 66 študentov bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia so 64 príspevkami. Príspevky boli prezentované 6 sekciách: Biológia, ekológia a environmentalistika (11 príspevkov), Geografia a regionálny rozvoj a geológia (9 príspevkov), Chémia a matematika (12 príspevkov), Informatika (13 príspevkov), Odborová didaktika I. (8 príspevkov) a Odborová didaktika II. (11 príspevkov). Autori troch najlepších prác v jednotlivých sekciách budú formou mimoriadneho štipendia finančne odmenení. Všetky prezentované práce budú publikované v zborníku recenzovaných príspevkov s názvom „Študentská vedecká konferencia 2021“. 

Ocenení študenti: 

Sekcia ekológia a environmentalistika

Svetlana Košánová (UKF)
Dominika Martinčeková (UKF)
Jakub Potančok (UMB)

Sekcia geografia a regionálny rozvoj a geológia

Nina Jakubcová (UKF)
Filip Povala (UMB)
Lukáš Wittlinger (UKF)

Sekcia chémia a matematika

Matej Šuránek (UMB)
Simona Zemanová (UMB)
Viktória Živická (UMB)

Informatika

Kitti Nagyová (UKF)
Dávid Sabol (UKF)
Martin Šima (UMB)

Sekcia odborová didaktika I.

Matej Baláž (UMB)
Ľubomír Blaho (UKF)
Sabína Kunáková (UKF)

Sekcia odborová didaktika II.

Viktória Nagyová (UKF)
Terézia Fabianová (UKF)
Viktória Balážová (UKF)

 

Všetkým študentom veľmi pekne ďakujeme za účasť, všetkým oceneným srdečne blahoželáme
a tešíme sa na spoločné stretnutie v roku 2022

Usmiaty

organizačný výbor ŠVK 2021