Dôležité termíny

Odovzdanie práce:  11. marec 2021

Potvrdenie prijatia práce a sprístupnenie recenzného posudku (rozhodnutie o akceptovaní):  25. marec 2021

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe recenzie:  7. apríl 2021

Registrácia a potvrdenie účasti na konferencii:  7. apríl 2021

Konferencia: 14. apríl 2021

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe pripomienok hodnotiacej komisie: 28. apríl 2021