Garanti konferencie

1. Sekcia Biológia - Ekológia a environmentalistika

prof. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
doc. Ing. Viera Petlušová, PhD.
Mgr. Marcela Adamcová Marcela, PhD.

3. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD.
RNDr. Jana Némethová, PhD.
PaedDr. Ján Štubňa, PhD.
Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

4. Sekcia Chémia - Matematika

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Mgr. Vladimír Kobza,PhD.
doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD.

5. Sekcia Informatika

doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.
Mgr. Dominik Halvoník, PhD.
Ing. Dana Horváthová Dana, PhD.

7. Sekcia Odborová didaktika I.

doc. PaedDr. Janka Medová, PhD.
RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD.
PaedDr. Milan Maroš, PhD.
PaedDr. Ján Stebila Ján, PhD.

8. Sekcia Odborová didaktika II.

doc. RNDr. Peter Boleček, PhD.
doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D.
RNDr. Libuša Lengyelová, PhD.