Oznamy

Študentská vedecká konferencia 2021 sa uskutoční online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams dňa
14. apríla 2021 od 9.30 hod. Študentom s aktívnou účasťou na konferencii bude pozvánka na pripojenie sa ku konferencii doručená do 12.4. 2021 na email.  

Organizačné pokyny ŠVK 2021

Zmena termínu odovzdania konferenčných príspevkov

Termín pre odovzdanie príspevkov do konferenčného systému ŠVK 2021 je posunutý na 18. marca 2021

Otvorenie konferenčného systému

Konferenčný systém ŠVK 2021 je otvorený. Po registrácii môžete vkladať konferenčné príspevky. V prípade akýchkoľvek problémov prosím píšte na slavka.racakova@umb.sk

Pozvánka na Študentskú vedeckú konferenciu 2021

Srdečne Vás pozývame na piaty ročník spoločného vedeckého podujatia Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré je súťažnou prehliadkou prác študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia. Študentská vedecká konferencia 2021 sa uskutoční 14. apríla 2021 na pôde Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Termín pre odovzdanie súťažných prác je 11. marca 2021.  

Všetky dôležité informácie a pokyny nájdete v konferenčnom systéme ŠVK 2021. O otvorení konferenčného systému Vás budeme včas informovať Usmiaty