Sekcie

1. Biológia, ekológia a environmentalistika

2. Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

3. Chémia - Matematika

4. Informatika

5. Odborová didaktika I.

6. Odborová didaktika II.