Fakulta Prírodných vied UMB


Vedecké kolokvium: Daniel Novák "Aktuálne technicko-právne aspekty rozhlasového a televízneho vysielania v Českej republike"

Začiatok (dátum, čas):23. 5. 2018, 14:00

23/05/2018

doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied UMB


23. máj 2018 | 14:00 | miestnosť F234


Abstrakt

Prednáška a následná diskusia s doc. JUDr. Ing. Danielom NOVÁKOM, CSc., členom Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie Českej republiky, o fyzikálnom základe a technických možnostiach šírenia rozhlasového a televízneho vysielania, základných právnych predpisoch pre túto oblasť, medzinárodnej správe rádiového spektra a nových technológiách, ako aj perspektívach rozhlasového a televízneho vysielania.

Prílohy ku stránke


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela