Fakulta Prírodných vied UMB


Vedecké kolokvium: Ján Kurucz "Nová generácia nervovoparalytických látok - novičoky"

Začiatok (dátum, čas):25. 4. 2018, 13:00

25/04/2018

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Katedra chémie, Fakulta prírodných vied UMB


25. apríl 2018 | 13:00 | miestnosť F313


Abstrakt

Nervovoparalytické otravné látky patria k najtoxickejším a najnebezpečnejším skupinám toxických látok, ktoré boli zavedené do arzenálov mnohých krajín sveta. Postupne prešli historických vývojom od roku 1939 až prakticky po súčasnosť. Patria sem napríklad také chemické toxické látky ako sarín, soman tabun, cyklosarín, látka VX, látka IVA. Posledným vývojom tejto skupiny sú takzvané novičoky.

Prílohy ku stránke


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela