Fakulta Prírodných vied UMB


Vedecké kolokvium: Martin Venhart "O pôvode chemických prvkov"

Začiatok (dátum, čas):13. 3. 2019, 13:00

13/03/2019

RNDr. Martin Venhart, PhD.
Oddelenie jadrovej fyziky,  Fyzikálny ústav SAV


13. marec 2019 | 13:00 | miestnosť F234


V roku 2019 obsahuje Mendelejevova periodická sústava 118 chemických prvkov rozdelených do siedmich periód. Z hľadiska ich vzniku ich možno rozdeliť do štyroch skupín: prvky, ktoré nám zanechal samotný Veľký tresk, ďalej prvky ktoré vznikli vďaka hviezdam, prvky, ktoré sú produktami rádioaktívnej premeny a nakoniec tie, ktoré vytvorili ľudia v urýchľovačoch a jadrových reaktoroch. V prednáške sa postupne pozrieme na jednotlivé procesy, ktoré stoja za vznikom týchto štyroch skupín a ukážeme, že všetky chemické prvky, ktoré sú ťažšie než lítium existujú vo vesmíre vďaka jednej špecifickej vlastnosti atómového jadra uhlíka - 12.  

Prílohy ku stránke


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela