Vedecké kolokvium: Mikuláš Huba "Od dreveníc, cez Bratislavu/nahlas po svetové summity a späť (Straty a nálezy)"

Začiatok (dátum, čas):14. 2. 2018, 14:30

14/02/2018

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
Geografický ústav SAV


14. február 2018 | 14:30 | miestnosť F313


Abstrakt

Prednáška a diskusia venovaná polstoročiu pôsobenia environmentálneho geografa, krajinného ekológa, pedagóga, občianskeho aktivistu, publicistu a verejného činiteľa prof. Mikuláša Hubu vo sfére ochrany prírody, krajiny a životného prostredia.

 

Prílohy ku stránke