Kde ma nájdete

Katedra matematiky
Tajovského 40
97401 Slovensko

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., MFF UK Bratislava, 1996
 • RNDr., FPV UMB Banská Bystrica, 2003
 • PhD., FPV UMB Banská Bystrica, 2006
 • Doc., FPV UMB Banská Bystrica, 2013

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2010 Mathematics Subject Classification):

 • 37-XX Dynamické systémy a ergodická teória
 • 54-XX Všeobecná topológia

Vybrané vedecké publikácie:

 • Ľ. Snoha, V. Špitalský: Recurrence equals uniform recurrence does not imply zero entropy for triangular maps of the square, Discrete Contin. Dyn. Syst., 14 (2006), no. 4, 821-835.
 • V. Špitalský: Omega-limit sets in hereditarily locally connected continua, Topology Appl. 155 (2008), no. 11, 1237-1255.
 • F. Balibrea, T. Downarowicz, R. Hric, Ľ. Snoha, V. Špitalský: Almost totally disconnected minimal systems, Ergodic Theory Dynam. Systems 29 (2009), no. 3, 737-766.
 • Ľ. Snoha, V. Špitalský: A quantitative approach to transitivity and mixing, Chaos Solitons Fractals 40 (2009), no. 2, 958-965.
 • M. Dirbák, Ľ. Snoha, V. Špitalský: Minimality, transitivity, mixing and topological entropy on spaces with a free interval, Ergodic Theory Dynam. Systems 33 (2013), no. 6, 1786-1812.
 • M. Grendár, J. Majerová, V. Špitalský: Strong laws for recurrence quantification analysis, Int. J. Bifur. Chaos 23 (2013) 1350147 [13 pages].
 • V. Špitalský: Topological entropy of transitive dendrite maps, Ergodic Theory Dynam. Systems. 35 (2015), no. 4, 1289-1314.
 • V. Špitalský: Transitive dendrite map with infinite decomposition ideal, Discrete and Continuous Dynamical Systems 35 (2015), no. 2, 771-792.
 • M. Grendár, V. Špitalský: Multinomial and empirical likelihood under convex constraints: Directions of recession, Fenchel duality, the PP algorithm, Electron. J. Stat. 11 (2017), no. 1, 2547-2612.
 • M. Dirbák, R. Hric, P. Maličký, Ľ. Snoha, V. Špitalský: Minimality for actions of abelian semigroups on compact spaces with a free interval, Ergodic Theory Dynam. Systems https://doi.org/10.1017/etds.2018.4
 • V. Špitalský: Recurrence determinism and Li-Yorke chaos for interval maps, Dynamical Systems, doi: https://doi.org/10.1080/14689367.2018.1460319

 

Vyučované predmety:

 • Oceňovanie finančných derivátov 1,2
 • Výpočty a simulácie v jazyku R 1,2
 • Teória rizika 1,2
 • Numerické metódy v analýze dát a financiách

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:30 - 11:50
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-