Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Margita Petrášová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Margita Petrášová
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Margita.Petrasova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7141
Mgr. Zuzana Piliarová  | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Zuzana Piliarová
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Zuzana.Piliarova@umb.sk
Miestnosť:101a 
Telefónne číslo:048 446 7101
Mgr. Tomáš Pivarči | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Tomáš Pivarči
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:tomas.pivarci@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Bc. Daniela Pivolusková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Bc. Daniela Pivolusková
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Daniela.Pivoluskova@umb.sk
Miestnosť:208 
Telefónne číslo:048 446 7208
Pondelok: 09:00 - 14:00, Utorok: 09:00 - 14:00, Streda: 09:00 - 14:00, Štvrtok: 09:00 - 14:00, Piatok: 09:00 - 14:00
Mgr. Miroslava Poláková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Miroslava Poláková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:miroslava.sartorisova@umb.sk
Miestnosť:123 
Telefónne číslo:048 446 7123
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:dagmar.popjakova@umb.sk
Miestnosť:F304 
Telefónne číslo:048 446 7304
Streda: 13:30 - 15:30, Štvrtok: 12:30 - 14:30
Potisková Lucia, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Potisková Lucia, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Lucia.Potiskova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Richard Pouš,PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Richard Pouš,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Richard.Pous@umb.sk
Miestnosť:309 
Telefónne číslo:048 446 7309
Mgr. Michal Povinský | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Michal Povinský
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:michal.povinsky@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Ing. Slavka Račáková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Slavka Račáková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:slavka.racakova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7431