Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Potisková Lucia, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Potisková Lucia, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Lucia.Potiskova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Richard Pouš,PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Richard Pouš,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Richard.Pous@umb.sk
Miestnosť:309 
Telefónne číslo:048 446 7309
Mgr. Michal Povinský | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Michal Povinský
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:michal.povinsky@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Marcela Přidalová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Marcela Přidalová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:marcela.pridalova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Ing. Slavka Račáková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Slavka Račáková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:slavka.racakova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7431
Raganová Janka, doc., RNDr., PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Raganová Janka, doc., RNDr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Janka.Raganova@umb.sk
Miestnosť:201 
Telefónne číslo:048 446 7201
Rakovska Eva | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Rakovska Eva
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Eva.Rakovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Rakytová Ivana, Ing. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Rakytová Ivana, Ing.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:ivana.rakytova2@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Repa Martin, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Repa Martin, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Martin.Repa@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Ing. Dagmar Roskošová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Dagmar Roskošová
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:dagmar.roskosova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7437