Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Ing. Katarína Trnková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Katarína Trnková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Členka Akademického senátu FPV UMB 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Katarina.Trnkova@umb.sk
Miestnosť:109 
Telefónne číslo:048 446 5809
Streda: 14:00 - 15:00
doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor pre ERASMUS 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Ingrid.Turisova@umb.sk
Miestnosť:106 
Telefónne číslo:048 446 7106
Pondelok: 13:00 - 14:00
doc. Ing. Peter Urban, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Peter.Urban@umb.sk
Miestnosť:101 
Telefónne číslo:048 446 7101
Pondelok: 13:30 - 16:00
Mgr. Michal Vagač, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Michal Vagač, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Michal.Vagac@umb.sk
Miestnosť:F126a 
Telefónne číslo:048 446 7125
Streda: 09:00 - 11:00
Mgr. Tomáš Valent | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Tomáš Valent
Funkcia v zamestnaní:Technik 
Zaradenie: 
E-Mail:Tomas.Valent@umb.sk
Miestnosť:42, 355 
Telefónne číslo:048 446 7442,7355
Mgr. Jozef Varga | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Jozef Varga
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:jozef.varga@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Matej Vesteg, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Matej Vesteg, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:matej.vesteg@umb.sk
Miestnosť:109 
Telefónne číslo:048 446 7109
Ing. Peter Vilhan | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Peter Vilhan
Funkcia v zamestnaní:Tajomník 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:peter.vilhan@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Patrik.Vostinar@umb.sk
Miestnosť:124 
Telefónne číslo:048 446 7124
Pondelok: 09:30 - 11:30
Mgr. Miroslav Výbošťok | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Miroslav Výbošťok
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:miroslav.vybostok@umb.sk
Miestnosť:238 
Telefónne číslo:048 446 7238