Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Matej Vesteg, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Matej Vesteg, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:matej.vesteg@umb.sk
Miestnosť:109 
Telefónne číslo:048 446 7109
Ing. Peter Vilhan | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Peter Vilhan
Funkcia v zamestnaní:Tajomník 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:peter.vilhan@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Patrik.Vostinar@umb.sk
Miestnosť:124 
Telefónne číslo:048 446 7124
Pondelok: 09:30 - 11:30
Mgr. Miroslav Výbošťok | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Miroslav Výbošťok
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:miroslav.vybostok@umb.sk
Miestnosť:238 
Telefónne číslo:048 446 7238
RNDr. Karol Weis, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Karol Weis, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Karol.Weis@umb.sk
Miestnosť:F305 
Telefónne číslo:048 446 7305
Štvrtok: 08:00 - 10:30
PharmDr. Jiří Zapletal | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PharmDr. Jiří Zapletal
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Asistent 
E-Mail:jiri.zapletal@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Utorok: 09:00 - 10:00
PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Lubomir.Zacok@umb.sk
Miestnosť:222 
Telefónne číslo:048 446 7222
Štvrtok: 08:45 - 10:45
RNDr. Michaela Žoncová, PhD | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Michaela Žoncová, PhD
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:michaela.zoncova@umb.sk
Miestnosť:302 
Telefónne číslo:048 446 7302
Štvrtok: 09:00 - 10:30