Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
PharmDr. Jiří Zapletal | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PharmDr. Jiří Zapletal
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Asistent 
E-Mail:jiri.zapletal@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Utorok: 09:00 - 10:00
PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Lubomir.Zacok@umb.sk
Miestnosť:222 
Telefónne číslo:048 446 7222
Štvrtok: 08:45 - 10:45
RNDr. Michaela Žoncová, PhD | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Michaela Žoncová, PhD
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:michaela.zoncova@umb.sk
Miestnosť:302 
Telefónne číslo:048 446 7302
Utorok: 09:00 - 11:00