Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Andrea Kvorková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Andrea Kvorková
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:andrea.kvorkova@umb.sk
Miestnosť:233 
Telefónne číslo:048 446 7233
Laczko Michal, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Laczko Michal, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:michal.laczko@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Lukáš Lafférs, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Lukas.Laffers@umb.sk
Miestnosť:226A 
Telefónne číslo:048 446 7135
Laník Peter, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Laník Peter, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Peter.Lanik@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Ing. Janka Lichá | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Janka Lichá
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:janka.licha@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7401
Mgr. Alexandra Lukáčová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Alexandra Lukáčová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:alexandra.lukacova@umb.sk
Miestnosť:147 
Telefónne číslo:048 446 7147
Pondelok: 10:00 - 12:00
RNDr. Lenka Mackovičová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Lenka Mackovičová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedecká pracovníčka, pracovníčka Inštitútu matematiky a informatiky FPV UMB - MD od augusta 2014 
Zaradenie:Vedecká pracovníčka 
E-Mail:Lenka.Mackovicova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Tibor.Madlenak@umb.sk
Miestnosť:F352 
Telefónne číslo:048 446 7352
Utorok: 09:00 - 11:00
Mgr. Jakub Machala  | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Jakub Machala
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:jakub.machala@umb.sk
Miestnosť:
Telefónne číslo:048 446 7453
Mgr. Silvia Malachovská | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30