Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Malatincova Zuzana | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Malatincova Zuzana
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Zuzana.Malatincova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Radovan Malina, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Radovan Malina, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo biológie 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Radovan.Malina@umb.sk
Miestnosť:104 
Telefónne číslo:048 446 7104
Masárová Anna | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Masárová Anna
Funkcia v zamestnaní:Technik 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Anna.Masarova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
RNDr. Matej Masný, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Matej Masný, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Vedúci Centra geoinformatiky a digitálnych technológií 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:matej.masny@umb.sk
Miestnosť:F305 
Telefónne číslo:048 446 7305
Utorok: 10:00 - 12:00
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Miroslav.Medved@umb.sk
Miestnosť:F207 
Telefónne číslo:048 446 7207
Štvrtok: 14:00 - 16:00
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:miroslav.melichercik@umb.sk
Miestnosť: 132 
Telefónne číslo:048 446 7132, 7124
Streda: 09:00 - 12:00
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Zuzana.Melichova@umb.sk
Miestnosť:350 
Telefónne číslo:048 446 7350
Pondelok: 13:00 - 15:00
Ing. Pavol Midula,PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Pavol Midula,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedecký pracovník 
Zaradenie:Vedecký pracovník 
E-Mail:Pavol.Midula@umb.sk
Miestnosť:111 
Telefónne číslo:048 446 048 446 5815
Pondelok: 09:00 - 12:00, Streda: 09:00 - 12:00
Mgr. Michaela Mihoková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Michaela Mihoková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:michaela.mihokova@umb.sk
Miestnosť:238 
Telefónne číslo:048 446 7238
 RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno: RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, členka akademického senátu UMB, členka AS FPV UMB, študijný poradca pre UI 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Alzbeta.Michalikova@umb.sk
Miestnosť:F 129 
Telefónne číslo:048 446 7129
Streda: 09:00 - 10:30