Boris Tomášik

 

Associate Professor of Physics/
docent fyziky

Contact:

Katedra fyziky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40

97401 Banská Bystrica
Slovakia

email: boris.tomasik-at-umb.sk

tel: +421 48 446 7206
fax: +421 48 446 7000

office: 206, FPV Tajovského 40

konzultačné hodiny: pondelok 13:30-15:00, utorok 8:00-09:30
alebo po dohode (preferované)